Ceol, Craic ‘s Comhluadar sa Seomra Caidrimh

Glaoch On gColaiste Newsletter Mary Immaculate College Alumni Feb 11Mar is eol daoibh osclaíodh An Seomra Caidrimh, áis nua do phobal an Choláiste (lucht labhartha na Gaeilge ach go háirithe) go hoifigiúil an téarma seo caite agus tá ag éirí go hiontach leis an seomra ó shin i leith.  Tá An Seomra Caidrimh (L112) lonnaithe i bhfoirgneamh na leabharlainne, suíomh lárnach ar champas an Choláiste.

caidreamh1Tá an Seomra Caidrimh in úsáid mar Ionad Cruinnithe, mar Ionad Ceoil agus Rince, mar Ionad Seolta Leabhar agus mar Sheomra Ranga ach thar aon rud eile feidhmíonn sé mar áit inar féidir le baill uile an choláiste (mic léinn agus baill foirne) teacht le chéile in atmaisféar chairdiúil, neamhfhoirmeáilte chun an Ghaeilge a labhairt agus chun taitneamh a bhaint as comhluadar a chéile. Chun an misean seo a bhaint amach chinneamar sraith de choirmeacha ceol a chur ar siúl sa tSeomra ag am lóin. Cuireadh tús iontach leis an sraith seo ar an gCéadaoin, 15 Feabhra nuair a bhailigh slua ollmhór le chéile chun taitneamh a bhaint as bua agus ealaín na gceoltóirí seo a leanas: Bobby Gardiner (Bosca Ceoil & mileoidean), Nóra Butler (Amhránaí), Eileen O’ Brien (Fidil) agus Eoghan O’ Sullivan (Giotár, An Fheadóg Mhór & An Bosca Ceoil). Do sheinn an Dr. Fiodhna Gardiner-Hyland in éineacht leo chomh maith.

caidrimh2B’iad An Dr Fíodhna Gardiner-Hyland (Oideolaíocht an Oideachais) agus Paul Collins (Roinn an Cheoil) a d’eagraigh an ócáid iontach seo. Bhain an slua an-taitneamh go deo as ceol agus amhránaíocht na gceoltóirí agus bhí atmaisféar thar a bheith speisialta le braith sa tSeomra Caidrimh an lá áirithe sin. Beidh seisiún ceoil, ‘Caidreamh na Céadaoine’ ar siúl sa tSeomra Caidrimh gach Céadaoin ag 1.10pm, bígí linn!! Tuilleadh eolais le fáil ó caitriona.breathnach@mic.ul.ie

 

Fiodhna Ni Ghairneir ar Radio na Gaeltachta, Clar ‘Saol O Dheas’

an_saol_o_dheas

Agalamh idir Fíodhna Ní Ghairnéir agus Helen Ni She faoi Taithi and Ceol Thar Lear. Chaith Fíodhna  ceithre bliana déag sa Mhean Oirthear, idir Dubai, Kuwait agus Abu Dhabi lena fhear chéile Pádraig. Tugann sí tuairsc beag faoina am ansin – ag cur síos ar na deiseanna  iontach éigsúla a fuair sí, an cultúir éagsúlacht sna Emirates,  tréimhse ghearr  ag léichtóireacht i Saudi Arabia agus seisiúin ceoil tradisiúnta in Abu Dhabi. Anois tá sí ar air I gColáiste Mhuire gan Smál, Luimneach ag léichtóireacht san oideachais.

Seo clip don seó ar clár TG4, i gColáiste Mhuire gan Smál.

 

Traditional Music Concert in Mary Immaculate College – Ceolchoirm Tradisiúnta i gColáiste Mhuire gan Smál

seomra_caidrimh1Ar an gCéadaoin, 15 Feabhra,  bhailigh slua ollmhór le chéile chun taitneamh a bhaint as bua agus ealaín na gceoltóirí seo a leanas: Bobby Gardiner (Bosca Ceoil & mileoidean), Nóra Butler (Amhránaí), Eileen O’ Brien (Fidil) agus Eoghan O’ Sullivan (Giotár, An Fheadóg Mhór & An Bosca Ceoil). Do sheinn an Dr. Fíodhna Gardiner-Hyland in éineacht leo chomh maith ar an fheadóg stain.

B’iad An Dr Fíodhna Gardiner-Hyland (Oideolaíocht an Oideachais) agus Paul Collins (Roinn an Cheoil) a d’eagraigh an ócáid iontach seo. Bhain an slua an-taitneamh go deo as ceol agus amhránaíocht na gceoltóirí agus bhí atmaisféar thar a bheith speisialta le braith sa tSeomra Caidrimh an lá áirithe sin. Le h-aghaidh tuairisc iomlán  faoin Seomra Caidrimh in ‘Glaoch ón gColáiste’, téigh go dtí leathnach ‘Media’ anseo: http://www.fiodhnagardiner.com/media/seomra_caidrimh2

Fíodhna ar Radio na Gaeltachta – Clár ‘An Saol Ó Dheas’

an_saol_o_dheas

Sa Seomra Caidrimh i gColaiste Mhuire gan Smál, a rinne an Dr. Fíodhna Gardiner-Hyland, léachtóir san Oideachas, cur síos an- shuimiúil dúinn ar an taisteal atá déanta aici sa Mheán Oirthear agus seisiúin ceoil tradisiúnta in Abu Dhabi. Is í Helen Ní Shea ó Radio na Gaeltachta a chur Fíodhna faoi agalamh. Do shein sí fonn mall ”An Raibh tú ar an gCarraig” ag an deireadh.fiodhna9

Le h-aghaidh tuairisc iomlán ar an seó ‘An Saol Ó Dheas’, i gColáiste Mhuire gan Smál, téigh go dtí ‘Glaoch ón gColáiste’: http://friends.mic.ie/page/GlaochOct11/. Le h-aghaidh clip Fíodhna, téigh go dtí leathnach ‘Media’ anseo: http://www.fiodhnagardiner.com/media/